SKVELÝ VYNÁLEZCA

Image
Sté výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika, velikána slovenských dejín si Slovensko pripomínalo mnohými spomienkovými akciami. Či už v rodných Košariskách, kde sa v roku 1880 tento nevšedný človek, v skromnom prostredí mnohopočetnej rodiny evanjelického farára narodil, alebo aj počas mnohých slávností organizovaných na počesť vzniku Československej republiky, o ktorý sa nemalou mierou zaslúžil aj on.

Vo svojej dobe bol uznávaným vedcom, astronómom, vynikajúcim politikom, diplomatom, vášnivým cestovateľom a letcom. Zdobila ho skromnosť, šarm, elegancia, vzdelanie, kreativita a tým si otvoril dvere aj do najvyšších kruhov čo mu pomohlo zúčastniť sa na procese formovania česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Okrem iného zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a bol jednou z kľúčových osobností pri založení Česko-Slovenska. Pôsobil ako podpredseda Československej národnej rady, bol ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. V našej dobe, má pre nás tento vzácny človek nesmierny význam pre formovanie zdravej národnej hrdosti, sebavedomia, ale aj vnútornej pokory, úcty k vzdelaniu a pracovitosti. Veľa však z jeho života zostalo ešte neprebádané a to je výzva pre nás a pre budúce generácie.

O to viac bolí, že Štefánik tragicky zahynul 4. mája 1919 práve počas návratu do rodnej vlasti, kam sa vracal po dlhých šiestich rokoch. Jeho lietadlo havarovalo pri pristávacom manévri neďaleko Ivanky pri Dunaji. O týždeň neskôr ho pochovali spolu s talianskou posádkou nad rodnými Košariskami na Bradle, na ktorom sa dnes hrdo týči majestátna travertínová mohyla so štyrmi obeliskmi, ktorú projektoval ďalší vynikajúci rodák z Myjavských kopaníc, Samuel Jurkovič. Tieto symbolizujú nielen štyri obete leteckého nešťastia, ale aj štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. K hrobu velikána slovenských dejín sa dá dostať príjemnou prechádzkou na vrch Bradlo, pokochať sa okolím z tejto monumentálnej, terasovitej stavby a zamyslieť sa nad mnohými dôležitými otázkami života. Mohyla bola v roku 1968 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2009 zapísaná aj do zoznamu Európskeho dedičstva.

PREDAJNÉ
MIESTA GGT

Image